เบตาดีน®
น้ำยาฆ่าเชื้อและยาใส่แผล เบตาดีน
เบตาดีน®
เซอจิเคิล สครับ
เบตาดีน®
ออยเมนท์
เบตาดีน®
แอนติเซพติคครีม
เบตาดีน®
พลาสเตอร์เจล

เบตาดีน®
น้ำยาฆ่าเชื้อและ
ยาใส่แผล เบตาดีน

มีส่วนผสมของตัวยา โพวิโดน ไอโอดีน สำหรับใส่แผลสด แผลทั่วไป
มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ทั่วไป เช่น เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย
ไม่เกาะติดผิวหนัง ล้างออกง่าย มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน (ฆท.1258/2563)

ขนาด 15มล. / 30มล. / 500มล.

เบตาดีน®
เซอจิเคิล สครับ

ใช้ทำความสะอาดมือ ในช่วงที่มีการระบาด ของโรคติดเชื้อ
หรือใช้ทำความสะอาดมือก่อนผ่าตัด มีคุณสมบัติในการ ฆ่าเชื้อโรคได้ทั่วไป
เช่น เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน (ฆท.1258/2563)

ขนาด 500มล.

เบตาดีน®
ออยเมนท์

มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ใช้ทาบริเวณแผลติดเชื้อ
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อรักษา หลังจากทำความสะอาดแผลแล้ว
ทายาลงบนบริเวณแผลหรือใช้ผ้าก๊อชชุบยาปิดบนบาดแผล วันละ 2 ครั้ง
รวมทั้งใช้หล่อลื่นพร้อมฆ่าเชื้อโรคในท่อสวนอวัยวะ ล้างออกง่าย ไม่ติดเปื้อนเสื้อผ้า
มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน (ฆท.1258/2563)

ขนาด 50 กรัม

เบตาดีน®
แอนติเซพติคครีม

ใช้ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในกรณีเป็นแผลซึ่งเกิดจาก
การถูกความร้อน ถูกของมีคม หรือฟกช้ำ ใช้ทาบริเวณดังกล่าวเท่าที่ต้องการ
และอาจปิดด้วยผ้าพันแผล มีส่วนผสมของ โพวิโดน ไอโอดีน
เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้กว้าง (Broad Spectrum)
ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา (ฆท.1258/2563)

ขนาด 15 กรัม

เบตาดีน®
พลาสเตอร์เจล

 

  • พลาสเตอร์เจล ฟิล์มใส
  • กันน้ำ
  • ป้องกันสิ่งสกปรกและชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล


ฆพ.265/2563

 

การทำความสะอาดแผลทั่วไป