เบตาดีน®โทรตสเปรย์
สำหรับฉีดพ่นบริเวณช่องปากและลำคอ
เบตาดีน®การ์เกิล
ใช้กลั้วคอ

เบตาดีน® โทรตสเปรย์
สำหรับฉีดพ่นบริเวณช่องปากและลำคอ

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ต้นเหตุอาการอักเสบบริเวณปาก และลำคอ
ลดอาการระคายคอ ป้องกันแผลติดเชื้อในปาก ลดอาการไม่สบายที่คอ
ระงับกลิ่นปาก มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน (ฆท.1258/2563)

ขนาด 25มล. / 12มล.

เบตาดีน®การ์เกิล
ใช้กลั้วคอ

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ต้นเหตุอาการอักเสบบริเวณปาก และลำคอป้องกัน
การติดเชื้อของแผลในปาก คออักเสบ เหงือกอักเสบ ทอนซิลอักเสบ
ช่วยระงับกลิ่นปาก มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน
(ฆท.1258/2563)

ขนาด 30มล.

ขนาดและวิธีใช้

เมื่อต้องการกลั้วคอให้เจือจางน้ำยา 15 - 30 เท่า (ผสมเบตาดีน® การ์เกิล 1 - 2 มล. กับน้ำประมาณ 30 มล.) อมกลั้วคอวันละ 2 - 3 ครั้ง

 

 

ในกรณีที่มีบาดแผลในช่องปาก เช่น เนื่องมาจากการถอนฟัน ให้หลีกเลี่ยง การกลั้วคอ บ้วนปากอย่างรุนแรง เพราะอาจส่งผลในการยับยั้งการแข็งตัวของเลือด