เบตาดีน®โทรตสเปรย์
โคลด์ ดีเฟนส์ นาซอล สเปรย์
เบตาดีน®การ์เกิล
คิดส์ โคลด์ ดีเฟนส์ นาซอล สเปรย์

เบตาดีน® โคลด์ ดีเฟนส์ นาซอล สเปรย์

  • ใช้เมื่อเริ่มเป็นหวัดหรือมีอาการคล้ายหวัด
  • ให้ความชุ่มชื่นแก่เยื่อบุโพรงจมูก
  • ป้องกันจมูกแห้งและเจ็บ

ฆพ.265/2563

เบตาดีน®การ์เกิล
ใช้กลั้วคอ

  • ใช้เมื่อเริ่มเป็นหวัดหรือมีอาการคล้ายหวัด
  • ให้ความชุ่มชื่นแก่เยื่อบุโพรงจมูก
  • ป้องกันจมูกแห้งและเจ็บ

ฆพ.265/2563

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้